Proszę czekać...
zamknij

Zarząd Główny

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII

zarzad2017/Prof_Kusza.jpg

CZŁONEK ZARZADU - PREZES
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium
św. Marii Magdaleny
ul. Św. Marii Magdaleny 14 
61-861 Poznań
tel./faks: +48 (61) 8526687
e-mail: k-kusza@ump.edu.pl

 zarzad2017/Janusz_Andres.jpg

CZŁONEK ZARZADU - PREZES ELEKT
Prof. dr hab. med. Janusz Andres

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM
ul. Kopernika 17
31-501 Kraków
tel./faks: +48 (12) 4247797
tel. komórkowy +48 602178539
e-mail: msandres@cyf-kr.edu.pl

zarzad/P_Knapik_plakat.JPG

CZŁONEK ZARZADU - PREZES UBIEGŁEJ KADENCJI
Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik

Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
tel.:  +48 (32) 4793470
tel./faks: +48 (32) 2732731
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

zarzad/Radoslaw_O.jpg

CZŁONEK ZARZADU - REDAKTOR NACZELNY
CZASOPISMA "ANAESTHESIOLOGY INTENSIVE THERAPY"

Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
tel.: +48 (58) 3493281; +48 (58) 3493270
fax.: +48 (58) 3463290
e-mail: r.owczuk@gumed.edu.pl

zarzad2017/Mariusz_Piechota.jpg

CZŁONEK ZARZĄDU – SEKRETARZ
dr hab. n. med. Mariusz Piechota

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
ul. Kniaziewicza 1/5; 91-347 Łódź
tel./faks: +48 (42) 2516294 (sekretariat)
e-mail: mariuszpiechota.lodz@gmail.com
zarzad2017/Alicja_Bartkowska.jpg CZŁONEK ZARZĄDU – SKARBNIK
Dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
tel. +48 (61) 8491478
e-mail: anestezjologia@skp.ump.edu.pl

zarzad2017/Romuald_Lango.jpg CZŁONEK ZARZĄDU
Prof. dr hab. n. med. Romuald Lango

Zakład Kardioanestezjologii
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. +48 (58) 349 24 83
e-mail: rlango@gumed.edu.pl
 zarzad2017/Lukasz_Krzych.jpg
CZŁONEK ZARZĄDU

Dr hab. n. med. Łukasz Krzych, prof. nadzw.

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. +48 (32) 7894201
e-mail: lkrzych@sum.edu.plzarzad2017/Agnieszka_Kaczur.jpg CZŁONEK ZARZĄDU
Dr n.med. Agnieszka Misiewska-Kaczur

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital Śląski w Cieszynie
ul Bielska 4
43-400 Cieszyn
tel. +48 (33) 8520511 wew. 601
e-mail: amkaczur@gamil.comGŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Dr hab. n. med. Tomasz Łazowski – Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz  – Członek
Dr n. med. Anna Dylczyk-Sommer  - Członek
Dr n. med. Wojciech Serednicki  - Członek
Dr n. med. Marcin Możański – Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI

Dr hab. n. med. Elżbieta Sokół-Kobielska - Przewodnicząca
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Durek – Z-ca Przewodniczącej
Prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła - Członek
Dr hab. n. med. Michał Gaca - Członek
Dr n. med. Magdalena Wujtewicz - Członek