Proszę czekać...
zamknij

Historia

Muzeum Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Nowa lokalizacja muzeum

Zgodnie z decyzjami Zarządu Głównego PTAiIT z ubiegłego roku, Muzeum Polskiej Anestezjologii zostało przeniesione z Ostrowa Wielkopolskiego do Poznania. Obecnie eksponaty są zdeponowane w pomieszczeniach Collegium Św. Marii Magdaleny w pomieszczeniach pracownianych Zakładu Anestezjologii Doświadczalnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Trwają rozmowy i przygotowania do znalezienia odpowiednio przygotowanych pomieszczeń, merytorycznej opieki nad zbiorami i godnej ekspozycji w eksponowanym miejscu. Takim miejscem będzie nowo wybudowany ośrodek Konferencyjno-biblioteczny przy ulicy Przybyszewskiego. Będzie to miejsce i reprezentacyjne i bez przerwy uczęszczane przez gości z całego kraju i gości zagranicznych.

Zamieszczony list i odpowiedź ze strony UM w Poznaniu stanowią zapowiedź ostatecznego wyboru najlepszego miejsca i formalnego, merytorycznego współopiekuna dla naszego Muzeum