Proszę czekać...
zamknij

Deklaracja członkowska PTAiIT

Jakie korzyści odniesiesz, jeśli zostaniesz aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii?

 • Konsolidacja środowiska anestezjologów i lekarzy intensywnej terapii z całej Polski,
 • Udział w wydarzeniach naukowych i dydaktycznych regionalnych Oddziałów PTAiIT,
 • Udział w pracach 19 Sekcji tematycznych PTAiIT,
 • Wpływ na kształtowanie polityki PTAiIT (bierne i czynne prawo wyborcze, zgodnie ze Statutem Towarzystwa),
 • Bezpłatna prenumerata międzynarodowego czasopisma „Anaesthesiology Intensive Therapy”, które jest oficjalnym periodykiem Towarzystwa,
 • Obniżone (nawet o kwotę przekraczającą wartość składki członkowskiej!) opłaty zjazdowe i konferencyjne na wszystkie oficjalne wydarzenia naukowe PTAiIT i ESA
 • Obniżone opłaty członkowskie w wybranych europejskich towarzystwach naukowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii (np. ESICM, ESA)
 • Associate Membership ESA (opcjonalnie, dla osób deklarujących taką formę członkostwa w systemie e-skarbnik),
 • E-prenumerata oficjalnych czasopism ESA tj European Journal of Anaesthesiology (EJA), Current Opinion in Critical Care, Current Opinion in Anaesthesiology, ESA Newsletter (dla osób, które zadeklarowały członkostwo w ESA w trakcie rejestrowania na stronie w e-skarbniku),
 • Brak opłaty za certyfikat potwierdzający uczestnictwo w European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care (EDAIC),
 • Uzyskanie punktów edukacyjnych za przynależność do Towarzystwa Naukowego wraz z prenumeratą czasopisma medycznego
 • Obniżona kwota dla osób opłacających składkę w systemie 2-letnim.

Zapisz się już dziś! Czekamy!

/przykładowa symulacja zysku przy opłaceniu składki członkowskiej za lata 2017-2018/

Forma aktywności

Twoja opłata

Składka członkowska w wymiarze rocznym

Twój zysk

Udział w Międzynarodowym Zjeździe PTAiIT (Bydgoszcz, 2017)

800 (vs. 1050) PLN

180/150 PLN*

250 PLN

Udział w III Konferencji Edukacyjnej Czasopisma AIT (Sopot, 2017)

350 (vs. 400) PLN

50 PLN

Prenumerata czasopisma AIT

Bezpłatnie (vs. 200 PLN)

200 PLN

Dostęp elektroniczny do Czasopism wydawanych przez ESA

Bezpłatnie (vs. 1800 PLN- prenumerata tylko EJA)

1800 PLN

Roczne członkostwo w ESICM

470 (vs. 640) PLN

170 PLN

Roczne członkostwo w ESA**

170 (vs. 320) PLN

150 PLN

Opłata za certyfikat EDAIC I

Bezpłatnie (vs. 300 PLN)

300 PLN

Opłata za certyfikat EDAIC II

Bezpłatnie (vs. 300 PLN)

300 PLN

 

5010 PLN

180/150 PLN*

3070 PLN

* W zależności od rodzaju opłaconej składki (roczna lub dwuletnia)

**Ponadto niższe opłaty za udział w Euroanesthesia 2017 (opłata niższa o 190 Euro, szczegóły: http://euroanaesthesia2017.esahq.org/)Osoby zainteresowane przystąpieniem do Towarzystwa proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej:

Formularz deklaracji członka PTAiIT.


Podpisaną wersję formularza prosimy przesłać na adres:

KLINIKA ANESTEZJOLOGII, INTENSYWNEJ TERAPII I LECZENIA BÓLU
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Składka wynosi 180,00PLN płatna za rok lub 300,00PLN płatna za dwa lata.

Składkę można opłacać wyłącznie przez zalogowanie się na stronie internetowej http://skarbnik-ptaiit.viamedica.pl/ przy użyciu karty kredytowej, przelewem bankowym lub pocztowym.