Proszę czekać...
zamknij

Konsultant Krajowy


Wykaz  piśmiennictwa zalecanego do przygotowania się do części testowej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2017

List do zdających PES 1 w dniu 2 listopada 2016 r.


Prace poglądowe do specjalizacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że prace poglądowe, które zobowiązani jesteście Państwo przedstawić celem przystąpienia do egzamniu specjalizacyjnego mogą mieć charakter prezentacji multimedialnej (slajdów), pod warunkiem, że prezentacja ta została wygłoszona na posiedzeniu szkoleniowym (oddziału, kliniki, odziału PTAiIT bądź innego towarzystwa naukowego) lub zjeździe czy kongresie.
Proszę przedstawić wydruk (maksymalnie 3 slajdy na stronę), z akceptacją kierownika specjalizacji oraz adnotację, gdzie i kiedy miała miejsce wspomniana wyżej prezentacja. Na ostatniej stronie proszę zmieścić pismiennictwo (co najmniej 15 pozycji).

Nadal możliwe jest przedstawienie prac poglądowych w formir manuskryptu. Biorąc pod uwagę poglądowy charakter prac powinny one zawierać co najmniej 15 pozycji aktualnego piśmiennictwa.


Konsultant Krajowy

Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdański Uniwersytet Medyczny ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
tel.: 58 349 32 81; 58 349 32 70
fax.: 58 346 32 90
e-mail: r.owczuk@gumed.edu.pl

Konsultanci Wojewódzcy

http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/konsultanci-w-ochronie-zdrowia/konsultanci-wojewodzcy/


Wzór rejesru znieczuleń dla osób specjalizujących się w anestezjologii i intensywnej terapii

Szanowni Państwo,

w pliku Worda znajduje się wzrór rejstru znieczuleń, jaki należy prowadzić na bieżąco w ciągu całego szkolenia specjalizacyjnego i który może być przedstawiony jako dokument potwierdzający wykonanie niezbędnej liczby znieczuleń wśród dokumentów składanych celem zaliczenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego.

Alternatywnie rejestracji znieczuleń można dokonywać w tabelach dostarczonych Państwu w momencie rozpoczęcia szkolenia przez centra zdrowia publicznego. 

Link: wzór rejestru znieczuleń