Proszę czekać...
zamknij

ESA

Koleżanki i Koledzy!

European Society of Anaesthesiology (ESA) to największa organizacja zrzeszająca anestezjologów w Europie. Powstała w 2005 roku z połączenia Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów (ESA), Europejskiej Akademii Anestezjologii (EAA) oraz Konfederacji Europejskich Narodowych Towarzystw Anestezjologii (CENSA).

Głównym celem ESA jest integracja środowiska anestezjologów na terenie naszego kontynentu. ESA dba o rozpowszechnienie standardów obowiązujących w anestezjologii, promuje edukację, rozwój naukowy i zawodowy w naszej specjalności, ułatwia też wymianę istotnych informacji pomiędzy członkami narodowych towarzystw anestezjologicznych. Ma więc bardzo istotny wpływ na kształtowanie naszej zawodowej rzeczywistości.

Coroczne kongresy ESA, organizowane pod nazwą Euroanaesthesia, mają niezwykłe walory edukacyjne. Liczba uczestników tych spotkań regularnie rośnie - po organizowanych w Stanach Zjednoczonych kongresach American Society of Anesthesiologists (ASA), jest to najważniejsze obecnie forum wymiany informacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na świecie.

Ponieważ jednym z głównych celów ESA jest integracja anestezjologów europejskich, organizacja ta jest w szczególny sposób zainteresowana krajami, które od niedawna stały się członkami Unii Europejskiej. Oferta pomocy kierowana jest zwłaszcza do młodych anestezjologów, którzy byliby zainteresowani dynamicznym rozwojem zawodowym lub naukowym. Należy podkreślić, że ESA to duża i wpływowa organizacja, dysponująca sporymi środkami finansowymi. Polscy anestezjolodzy rzadko korzystali dotąd z możliwości oferowanych przez ESA. Nadszedł czas, aby tę sytuację zmienić.

Oficjalnym czasopismem ESA jest charakterystyczne "czerwone" czasopismo o nazwie European Journal of Anaesthesiology (EJA). Poziom merytoryczny pisma jest wysoki. Redakcja tego czasopisma jest niezwykle zainteresowana publikowaniem i promowaniem prac, pochodzących z obszaru "nowej" Europy. Czasopismo posiada znaczący wskaźnik oddziaływania (Impact Factor) i jest dobrze rozpoznawane na forum międzynarodowym. W chwili obecnej bardzo rzadko pojawiają się tam prace z Polski - a szkoda!

 

Kontakt z ESA:
 
ESA Secretarial Office                            
24 Rue des Comédiens
B-1000 Brussels, Belgium
www.euroanesthesia.org
Tel: +32 274 332 90 begin_of_the_skype_highlighting              +32 274 332 90      end_of_the_skype_highlighting
Fax: +32 274 332 98


Uwaga! Należy pamiętać o tym, że ESA membership opłacony podczas dokonywania rejestracji na kongres ESA nie uprawnia do uzyskania zniżki w opłacie rejestracyjnej. Aby uzyskać zniżkę, trzeba zostać członkiem ESA do końca roku poprzedzającego kongres lub odnowić rejestrację z poprzedniego roku do końca stycznia tym roku, w którym odbywa się kongres (oryginalne informacje – poniżej).

 

Membership before registration!

To be entitled to the reduced ESA member fee when registering for the Euroanaesthesia meeting, it is important to be an ESA member for the next year (the year in which the congress takes place).

•    If you are not an ESA member in the year before the congress, you will be able to sign up for ESA membership for the year in which the congress takes place until 31 December of the year before the congress.
•    If you are already an ESA member in the year before the Congress takes place, and you want to renew your ESA membership, you will have time to do so until 31 January of the year in which the congress is organised.Użyteczne strony www:
 
- European Society of Anaesthesiology
http://www.euroanesthesia.org/

- European Journal of Anaesthesiology
http://mc.manuscriptcentral.com/eja
http://journals.cambridge.org/action/displayMoreInfo?jid=EJA&type=if