Proszę czekać...
zamknij

Kalendarz spotkań

20.04.2018 Zaproszenie na spotkanie naukowo-szkoleniowe

W imieniu Zarządu Kujawsko - Pomorskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii
serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowo - szkoleniowe Oddziału,
które odbędzie się w dniu 20 kwietnia (piątek)
w Kompleksie Sportowym ZAWISZA (restauracja) w Bydgoszczy.

Łącząc wyrazy szacunku
Przewodniczący Kujawsko - Pomorskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Robert Włodarski

wraz z Zarządem Oddziału
Przemysław Jasiewicz
Bartosz Kozłowski
Kaja Landowska - Jaroszek


Uwaga:

jesteśmy na Facebooku !!

Szukaj: Anestezjologia Kujawsko-Pomorskie

Grupę dyskusyjną traktujemy jako platformę wymiany doświadczeń oraz informacji.
Zapraszamy do wymiany zdań na zawodowe i pozazawodowe tematy.
Będziemy wdzięczni za Twoje uwagi jakie tematy rozwijać.
ZAPRASZAMY !!


wejdź i nas polub !!

Program spotkania naukowo – szkoleniowego
Restauracja KS ZAWISZA w Bydgoszczy

20.04.2018.

15.00 - 15.10   Powitanie uczestników. Omówienie planów Zarządu Oddziału na lata 2017/2018.
     Robert Włodarski (Bydgoszcz)

15.10 - 15.20 Słowo Konsultanta Wojewódzkiego.
     Beata Kościałkowska (Bydgoszcz)

15.20 - 16.00 Zmiany objętości oddechowej jako narzędzia leczenia wentylacyjnego ARDS.
     Krzysztof Kusza (Poznań)

16.00 - 16.40 Niezamierzona hipotermia śródoperacyjna.
     Waldemar Machała (Łódź)

16.40 – 17.20 Zakażenia w oddziałach intensywnej terapii.
     Mirosław Czuczwar (Lublin)

Przerwa kawowa.

17.40 – 18.20 Jak wykorzystać profil PK/PD leków przeciwbakteryjnych u pacjentów w OIT.
      Jarosław Woroń (Kraków)

18.20 – 19.00 Leczenie żywieniowe w sepsie.
     Andrzej Wieczorek (Łódź)

19.10 – 19.40  Leczenie zakażeń wywołanymi szczepami wielolekoopornymi.
      Joanna Kubiak (Bydgoszcz)

19.40 – 20.10 Współpraca mikrobiologa z lekarzem gwarancją zdrowia pacjenta OIT
    - implikacje diagnostyczne.
     Tomasz Skalski (Bydgoszcz)

20.10 – 20.30  Nowe strategie przeciwbakteryjne. Panel MSD, Pfizer, Angelini.

20.30 – 20.50  Konkurs dla słuchaczy (uważnych) z nagrodami (książkowymi).

21.00 Zakończenie spotkania.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Kujawsko - Pomorskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii