Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

06.10.2021 Zmarła dr Teresa Korta nasza koleżanka nauczycielka i przyjaciółka
Dziś w nocy odeszła od nas nasza koleżanka nauczycielka i przyjaciółka, dr n med. Teresa Korta. Była wybitnym anestezjologiem, całe życie zawodowe związana z Katedrą Anestezjologii Akademii Medycznej w Warszawie, a po jej likwidacji - z II Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Banacha.
Dr Teresa Korta położyła podwaliny pod nowoczesne żywienie pozajelitowe. Jej wieloletnia współpraca z chirurgami, szczególnie z nieżyjącym już profesorem Markiem Pertkiewiczem pozwoliła na opracowanie podstawowych zasad tej ważnej dziedziny medycyny, obowiązujących do dziś. Niestrudzenie uczyła nas wszystkiego, poczynając od technik dostępów naczyniowych a kończąc na złożonych zasadach korygowania patologii metabolizmu u ciężko chorych. Uwielbiana przez studentów, rezydentów, no i nas – czynnych anestezjologów, była cudownym człowiekiem, życzliwym dla wszystkich, nigdy nie odmawiającym pomocy.
Dr Korta była też wybitną postacią w naszym samorządzie. wieloletnim rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej Warszawskiej Izby Lekarskiej, gdzie sprawiedliwie i rzeczowo dochodziła prawdy.
Pusto będzie bez Ciebie, Teresko; niech Ci będzie lepiej tam, gdzie teraz jesteś.
R.I.P. Pani Doktor
See you down the road...