Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

15.07.2021 Nagroda za działalność naukową 2018-2019

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT z dnia 8 marca 2013 roku Towarzystwo przyznaje raz w roku nagrody pieniężne tym członkom aktywnym, których prace zostały opublikowane w minionym roku kalendarzowym w czasopiśmie ze współczynnikiem oddziaływania (Impact Factor), a w publikacji tej cytowany jest artykuł, który ukazał się w 2018 lub 2019 roku na łamach „Anaesthesiology Intensive Therapy”.

Warunki przyznawania nagrody znajdują się w załączonym Regulaminie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego wniosku według zasad przedstawionych w Regulaminie i przesłanie wraz ze wszystkimi załącznikami do
20 sierpnia 2021 r.:

1) drogą elektroniczną na adres e-mail: anestezjologia@ump.edu.pl

2) w wersji papierowej na adres:

Prof. dr hab. Krzysztof Kusza

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
ul Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań