Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

02.07.2021 Refundacja kosztów doktoratów i habilitacji

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT z 8 marca 2013 roku Towarzystwo refunduje część kosztów przewodów doktorskich i/lub habilitacyjnych. Koszty refundowane są osobom, którym instytucja, w której są zatrudnieni, nie refunduje w żadnym wymiarze kosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego.

Warunki przyznawania refundacji znajdują się w załączonym Regulaminie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego wniosku i przesłanie go wraz z niezbędnymi załącznikami do 30 lipca 2021 r. drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej (szczegóły w formularzu).

Z poważaniem,
Łukasz Krzych, Przewodniczący Komisji

 

Załączniki: